Şevket Süreyya aydemir, tarihimizin en önemli ve en zor dönemini kendi hayat hikayesi üzerinden anlatıyor. balkan harbi, 1. dünya savaşı, bolşevik ihtilali, osmanlı imparatorluğunun çöküşü, çarlık rusyanın yıkılması, cumhuriyetin ilanı, Atatürk'ün yaptığı devrimler gibi çok önemli olayları kendi bakış açısından sunduğu kitaptır. kominizmden milli kurtuluş hareketine kadar geçen sürede, savaşlar, ihtilaller, çöküşler, hapis hayatı, devrimler görmüştür. aynı zamanda milli ekonomimizin gelişmesinde önemli görevlerde bulunmuştur. bu yolculukta kendi hayatı hikayesi için şöyle söyleyecektir: inişleri, yokuşları, geçitleri ve dönemeçleriyle garip bir yaşantı.bazen sükun, bazen tehlike anları içinde uzanıp giden garip bir yol.ümitleri, aşkları veya yenilgileriyle bazen renkli, bazen hiçlikten ibaret bir hikaye. bu hikayede bilinmeyen bir el yolumuzu çizmiştir. ümit oyalamıştır. fikir sürüklemiş, tehlike yolumuzu süslemiştir. aşklarımız ise, bütün bunların üstünde, bütün varlığımıza kanat gererek ve hepsinden daha derin, bütün hayatımız boyunca yaşantımıza değer ve mana vermiştir. öyle ki, ben şimdi başımı çevirip arkama baktığım zaman, bütün bunlar bir arada ve hepsi birden, bana her halkası ayrı ayrı yaşanmaya değer bir ömür derin hazzını veriyor. son hükmüm şudur: eğer yeniden dünyaya gelseydim, gene kendi hayatımı yaşardım."(bkz:şevket süreyya aydemir)