Mihail bulgakov'un güzel kurgulanmış kitabıdır. Rusyada hor görülen bir sokak köpeğinin hayatına bir profesörün girmesiyle gelişen olaylar konu edilir.